Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SELAVIfashion.pl

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.selavifashion.pl, prowadzony jest przez firmę SELAVI Sylwia Sudomir z siedzibą 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza38
Dane Sprzedawcy:
SELAVI
Sylwia Sudomir
Domowicza38
95-080 Tuszyn
NIP: 771-158-48-84
REGON:
PKD 2007 47.91.Z
-Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

2.Sklep internetowy SELAVIfashion.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4.Zamówienia można składać 24godziny na dobę,7dni w tygodniu,przez cały rok. .
Realizacja zamówień następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.

5.Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.selavifashion.pl , za pośrednictwem serwisów aukcyjnych,telefonicznie lub e-mailem.

6.Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

7.Zamówienia poprzez stronę www.selavifashion.pl mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie SELAVIfashion.pl i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim oraz klienci nie posiadający konta klienta w sklepie SELAVIfashion.pl.

8.Obsługa zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez kupującego,przez kliknięcie w specjalny link, który zostaje wysłany na adres
e-mail Klienta w chwili złożenia zamówienia lub po telefonicznym potwierdzeniu przez Klienta faktu złożenia zamówienia. Zamówienie, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane.

9.Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 10 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane).

10.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki (status transakcji.

11.Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 601-312-887
603-377-200 lub e-mailem pod adresem sklep@selavifashion.pl

12.Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

13.Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Sklep zastrzega również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Konsument zalega wobec sklepu z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.

14.W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

15.Wszystkie produkty oferowane w sklepie SELAVIfashion.pl są fabrycznie nowe,takie, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

16.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

17.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

18.Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru
odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

19.Przesyłki dostarcza Poczta Polska,firma kurierska DPD. Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. “Odbiór osobisty” i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie sklepu internetowego.

20.Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy “Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru.
W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep:spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

21.Koszty przesyłki zawsze pokrywane są przez nabywcę.

22.Obowiązujący cennik kosztów przesyłki znajduję się na stronie: Koszt transportu.

23.Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienia: – Płatności przy odbiorze – należność pobiera listonosz lub kurier – Płatność z góry – tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu. Szybkie płatności on line-DOTPAY

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

24.Kupujący składający zamówienie płatne z góry, zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 10 dni od daty jego złożenia.Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia złożonego przez kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 10 dni od daty jego złożenia.

25.Zamówienia płatne przy odbiorze.
Kupujący składający zamówienie płatne przy odbiorze w chwili potwierdzenia zamówienia poprzez klikniecie w specjalny link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, zobowiązuje się do opłacenia i odbioru zamówionego towaru. Nie odebranie przesyłki płatnej przy odbiorze przez Kupującego traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy sprzedanej ( Art. 551 §1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Koszty przechowania pokrywa kupujący. Cena jednej doby przechowania rzeczy sprzedanej nie odebranej z powodu zwłoki kupującego wynosi 5zł. W przypadku gdy kupujący nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu sklep ma prawo odstąpić od umowy
kupna-sprzedaży.
W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu nie odebrania rzeczy sprzedanej, przez Kupującego, Kupujący zostaje obarczony wyłącznie kosztami przechowywania w/w rzeczy.
Podstawa prawna: ( Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego)

26.Zwrot bez podania przyczyny.

a.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), klient w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w naszym sklepie.

b.Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, został kupiony przez osobę fizyczną. Odzież musi
być nowa,posiadać oryginalnie przymocowane metki oraz nie nosić śladów użytkowania.

c.Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (paragon) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia umowy na odległość. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest – do pobrania tutaj.

d.Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić dowód zakupu (np. paragon) oraz wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

27.Reklamacje.

a.Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu SELAVI ul.Domowicza38 95-080 Tuszyn. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

b.Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny – do pobrania tutaj. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie SELAVIfashion, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia.

c.Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Więcej informacji na stronie: Reklamacje

d.W przypadku zwrotu produktów zakupionych i wysłanych opcją darmową sklep internetowy SELAVIfashion.pl zastrzega sobie odjęcie kosztów wysyłki poniesionych w ww promocji od kwoty zwróconych produktów.

28.Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez SELAVIfashion.pl pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do SELAVIfashion.pl pokrywa Konsument.
W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 14zł (słownie: czternaście złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

29.Rejestracja / Indywidualne konto Klienckie / Zam. jednorazowe.
Założenie indywidualnego Konta Klienckiego w sklepie SELAVIfashion.pl lub złożenie zamówienia jednorazowego oznacza akceptację Polityki Prywatności sklepu SELAVIfashion.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą w/w polityka. Sklep SELAVIfashion.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, podane podczas rejestracji i do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

30.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

31.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

32.SELAVI Sylwia Sudomir zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie. Klienci składający zamówienie w Sklepie zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem. W przypadku braku akceptacji regulaminu prosimy o nie dokonywanie zakupów w serwisie www.SELAVIfashion.pl

33.Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.